"Aleją gwiazd"
                                                           

Witamy na stronie
Szkolnych Warsztatów Astronomicznych
przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu
       

Parę słów o ...


    Z wykształcenia jestem fizykiem z dodatkową specjalnością matematyki. Moje zainteresowania
dotyczące astronomii nie są więc przypadkowe, a raczej w dużym stopniu zostały ukierunkowane. Dzięki świetnym wykładowcom fizyki i astronomii, którzy umieli zaszczepić w swoich studentach pierwiastek ciekawości i dociekliwości w rozwiązywaniu problemów naukowych, stałem się kimś kto chce zaglądnąć do atomu a zarazem głęboko w kosmos.
      Każdego dnia gdy spoglądam w niebo, lub obserwuję przyrodę, uświadamiam sobie jak Stwórca
jest niewyobrażalnie potężny i precyzyjny w dziele Swego stworzenia, bowiem piękno, które zawarte często jest w szczegółach nie może temu przeczyć.
Złożoność procesów, w dużym stopniu niemożliwa do ogarnięcia przez człowieka, nie daje mu możliwości pełnego poznania Świata i procesów w nim zachodzących. Cykliczność zaś pewnych zjawisk daje nam możliwość poznania różnego rodzaju mechanizmów, a co za tym idzie - wgląd w przyszłość, jedynie problemem dla człowieka jest umiejętność analizy i wyciągania daleko idących wniosków.

          Przyszedł więc czas, aby spojrzeć głęboko 
w niebo, dostrzec to co w ciągu dnia jest niedostrzegalne, dać możliwość w pewnym stopniu zrozumieć zjawiska zachodzace w przyrodzie zwłaszcza młodym ludziom, którzy przygodę ze Światem dopiero zaczynają ...
Zatem ruszajmy!


                                                                  Henryk Dryniak
Kreator stron internetowych - przetestuj